Từ 1/3 - 31/3/2019, khi mua Build PC từ 5 sản phẩm trở lên bao gồm CPU, MAIN, RAM, HDD/SSD và PSU, màn hình hoặc laptop tại Phong Vũ (phongvu.vn), khách hàng sẽ nhận được các mã giảm giá trực tiếp hoặc bộ quà tặng công nghệ hấp dãn theo các mức giá trị hàng mua. Chương trình áp dụng đồng thời với khuyến mại với VNPAY-QR hiện có. 

Theo đó, khi mua Build PC giá trị từ dưới 10 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay một trong sáu bộ quà tặng công nghệ hoặc mã giảm giá với các mức giảm trực tiếp: 200.000đ - 300.000đ - 400.000đ - 600.000đ - 800.000đ - 1.500.000đ tùy theo giá trị hóa đơn. 

Với sản phẩm là màn hình giá trị từ dưới 3 triệu đồng đến trên 6 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay một trong 3 bộ quà tặng công nghệ hoặc mã giảm giá trực tiếp trị giá 50.000đ - 100.000đ - 200.000đ tùy theo giá trị hóa đơn. 

Với sản phẩm laptop giá trị từ dưới 10 triệu đồng đến trên 30 triệu đồng, khách hàng nhận được một trong năm bộ quà tặng công nghệ hoặc mã giảm giá trực tiếp trị giá 100.000đ - 300.000đ - 400.000đ - 600.000đ - 1.000.000đ tùy theo giá trị hóa đơn. 

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây